Ви зайшли як Гість. Будь ласка, зареєструйтеся або ввійдіть | Група "Гости" | RSS
Новини порталу Pedpresa.ua
Новини Osvita.ua
Сайт існує більше 2000 днів! Вітаємо!
Головна » 2017 » Червень » 21 » Звіт директора
10:41
Звіт директора

 

Звіт
директора Савинцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Миргородської районної ради Полтавської області Єщенко О.В.
про свою діяльність на посаді протягом 2016-2017 навчального року.

с.Савинці 14.06.2017


 

1. Загальна інформація про школу.

Савинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є колективною власністю Миргородської районної ради Полтавської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Миргородської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1970 року, земельна ділянка, яка належить школі має площу 1,5 га. У 2016-2017 навчальному році працювало 26 педагогічних працівника та 11 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 80 учнів .
 

 

2. Кадрове забезпечення.

У 20
16-2017 навчальному році штатними працівниками Савинцівська школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою.

Якісний склад педагогічних працівників школи: 26 учителів . Має вищу кваліфікаційну категорію - 8 вчителів, серед них 2 – вчителі- методисти та 2 - старший вчитель; спеціаліст І категорії – 10 , спеціалістів ІІ категорії – 6 вчителів, спеціалістів – 2 вчителів.


3. Методична робота.

Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. Так, на базі школи у навчальному році було організовано та проведено районний семінар біологів та вчителів початкових класів.
У 2016-2017 навчальному році педагогічний коллектив
школи продовжив роботу над реалізацією програми методичної роботи школи «Удосконалення уроку шляхом особистісно-зорієнтованої системи навчання і виховання учнів. Творчий розвиток вчителя.» та продовжив творчу реалізацію науково- методичного проекту освітян Миргородщини. Цілеспрямована робота педагогічного колективу над науково – методичною проблемою виступає одним із домінуючих чинників примноження перспективного педагогічного досвіду. Протягом навчального року тривав активний пошук нових форм і функціональних структур з підготовки вчителя в загально методичному, психолого – педагогічному та науково – теоретичному аспектах.

Протягом 2016 – 2017 н.р. було організовано роботу шкільних методичних об'єднань вчителів – предметників та класних керівників, затверджено плани їхньої роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об'єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність ШМО було сплановано на основі Річного плану роботи школи та Перспективної програми розвитку школи. Кожне з ШМО провела 5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об'єднань обговорювалися як організаційні питання ( рекомендації МОНУ, обласної конференції, серпневої районної конференції, рекомендації РМК щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2016 – 2017 н.р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для ДПА), так і науково – методичні питання. Упродовж навчального року всіма ШМО було проведено предметні тижні, матеріали яких оформлено у звіти та як виставковий матеріал. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. З метою загальної теоретичної підготовки педагогічного колективу до впровадження в практику методичної теми впродовж року були проведені круглі столи ШМО з питань обґрунтування вибору проблеми, визначення її місця у системі важливих ідей і закономірностей методики викладання предметів. Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність кафедри, перспективно визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема ,посилена увага роботі з обдарованими учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації в фахових виданнях, узагальнення досвіду в професійний портфоліо вчителя – предметника тощо.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загально -шкільних семінарів, інших методичних заходів.

Система внутрішньошкільної науково – методичної роботи у 2016 – 2017 н.р. реалізовувалася через колективні (масові і групові) та індивідуальні форми.

В індивідуальній роботі домінували співбесіди з педагогами з питань організації науково – дослідницької роботи, моніторинг за результатами навчально – методичної роботи педагогів, експертний аналіз авторських програм, алгоритмів для організації діяльності учнів, планування науково – методичної діяльності на 2017 – 2018 н.р. відповідно до програми реалізації науково – методичної проблеми тощо.

Групова робота реалізовувалася через організацію роботи ШМО. Взаємодію координувала методична рада школи на чолі з заступником директора школи з НВР Тетерюк Т.О.

Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок , атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково – практичних конференцій, фахові журнали, газети, картотека методичної літератури, матеріали для роботи над проблемою школи.

Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

 • забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики;
 • стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;
 • накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи; забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;
 • створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у межах школи, створення умов для якісного проведення засідання ШМО та методичної ради школи;
 • забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів, інструкціями, рекомендаціями тощо. Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами про роботу вчителів школи.

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2016 – 2017 н.р. згідно з перспективним планом. Її пройшли такі вчителі: Єщенко О.В., Олійник Т.І., Пархоменко В.В., Постіл О.І. Відвідуючи курси, вони виконали роботи , в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен вчитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні шкільних методичних об'єднань .

Атестація педагогів школи також здійснювалася у 2016 – 2017 н.р. згідно з перспективним планом.

У звітному році було атестовано 5 педагогічних працівників:

1. Олійник Тетяна Іванівна, вчитель початкових класів, - за результатами атестації підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «Старший вчитель».

2. Шкробот Олександр Михайлович, вчитель хімії та біології, за результатами атестації присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії».

3. Пархоменко Володимир Васильович, вчитель фізкультури та Захисту Вітчизни, - за результатами атестації присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії».

4. Товстоліт Людмила Олександрівна, вчитель географії – за результатами атестації підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії».

5. Дяченко Ірина Іванівна, вчитель початкових класів, за результатами атестації присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії».

В ході атестації було проведено Місячник педагогічної майстерності вчителів, які атестувалися, під час якого педагоги демонстрували свої надбання, ділилися досвідом роботи з колегами. Було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег; учителі провели цикл відкритих уроків, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи, вчителі ШМО.

Загалом атестаційний процес сприяв підвищенню рівня професійної майстерності вчителів, поширенню, пропаганді, впровадженню досвіду, зростанню якісного складу педагогічного колективу.

Особлива увага приділялась вивченню й поширенню передового педагогічного досвіду. Впродовж року вивчався і впроваджувався педагогічний досвід учителів Тетерюк Т.О. з теми «Удосконалення уроку шляхом особистісно – зорієнтованого навчання» та учителя Олійник Т.І. з теми «Розвиток творчих здібностей особистості шляхом впровадження інтерактивного навчання та нетрадиційних форм роботи». Узагальнено досвід роботи шкільного методичного об'єднання суспільно – гуманітарного циклу (голова Тулинська Ю.П.)

Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом. У 2016 – 2017 н.р. було вивчено стан викладання хімії у 7 – 11-х класах, зарубіжної літератури в 5 – 11 класах, здійснено оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних і творчих робіт.

 

4. Навчальна діяльність учнів.

Діяльність педагогічного колективу школи спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Так у 2016-2017 навчальному році у порівнянні з минулим навчальним роком, кількість переможців районних олімпіад значно збільшилась, покращився і якісний показник, наявне збільшення переможців в інтелектуальних конкурсах. Результатом роботи вчителів стали призери районних предметних олімпіад:

Лавренко Ігор ( 9 клас, вчитель Шкробот О.В.) – географія, І місце; Лавренко Ігор ( 9 клас, вчитель Тетерюк Т.О.) – історія ІІІ місце; Козоріз Олександр (9 клас, вчитель Тетерюк С.Б.) – технології, ІІ місце; Козоріз Олександр (9 клас, вчитель Тетерюк Т.О.) – правознавство , ІІ місце; Козоріз Олександр (9 клас, вчитель Шкробот О.В..) – біологія, ІІІ місце; Любарець Олександр ( 10 клас, вчитель Тетерюк С.Б.) – технології, І місце; Костенко Максим ( 11 клас, вчитель Тетерюк С.Б.) – технології, ІІ місце; Костенко Максим ( 11 клас, вчитель Тетерюк Т.О..) – історія , ІІІ місце; Олексієнко Дарина ( 11 клас, вчитель Ставицька А.Г.)- математика , ІІІ; Тулинський Артур ( 8 клас, вчитель Тетерюк С.Б.) – технології, ІІІ місце; учениця 10 класу Петрик Катерина ( учитель Калініченко Н.О.) посіла ІІІ місце у конкурсі української мови ім.. П.Яцика. Учениця 5 класу Фурасенкова Карина ( учитель Свірідова Я.М.) посіла ІІІ місце у конкурсі української мови ім.. П.Яцика. Учениця 6 класу Пупко Альона ( учитель Свірідова Я.М.) посіла ІІІ місце у Міжнародному мовно літературному конкурсі ім.. Т.Г.Шевченка. Учениця 9 класу Сад Анна ( учитель Калініченко Н.О.) посіла ІІІ місце у Міжнародному мовно літературному конкурсі ім.. Т.Г.Шевченка. Учениця 10 класу Тулинська Юлія ( учитель Калініченко Н.О.) посіла ІІІ місце у Міжнародному мовно літературному конкурсі ім.. Т.Г.Шевченка.

За результатами участі двадцяти навчальних закладів району в предметних олімпіадах школа має десяте місце.

Організована робота шкільної МАН. У 2016 – 2017 н.р. на ІІ етап захисту робіт було представлено роботу Мірніченко Юлії ( керівник Постіл О.І.) – «Савинці – чарівний край, прославлений у фільмах» - робота отримала І місце.

У цьому році учні нашої школи взяли активну участь в Міжнародних конкурсах з математики « Кенгуру», «Соняшник».

Протягом навчального року проводилися предметні тижні. Особливо цікаво і змістовно пройшли тижні з географії ( вчителі Товстоліт Л.О., Шкробот О.В.), української мови та літератури ( вчителі Калініченко Н.О., Свірідова Я.М.), основ здоров'я (вчителі Колісник І.В., Тетерюк С.Б.), англійської мови ( вчителі Товстоліт Л.О., Свірідова Я.М., Тулинська Ю.П.), початкових класів ( вчителі Олійник Т.І, Рябко К.М., Шмонденко Л.І., Дяченко І.І.), історії та правознавства ( Постіл О.І., Тетерюк Т.О.) Учні виготовляли шкільні газети, проводилися вікторини і КВК, виставки творчих робіт учнів та вчителів, конкурси на краще читання віршів, свято читців книги, відкриті уроки та виховні заходи, спортивні змагання.

Пошуки більш досконалих шляхів навчання та виховання учнів, розвиток ініціативи та творчості учителів відбувався шляхом реалізації модулів «Удосконалення НВП», «Опанування інноваційними технологіями» із проекту школи «Реалізація проблемних завдань» та модулів «Молодий учитель», «Передовий досвід», «Проектування корекційно – розвивальної роботи», «Видавнича справа» з проекту «Підвищення професійної майстерності». Методичною службою школи розроблена і введена в дію система вдосконалення навчально – виховного процесу. Традиційно організовувалися цикли відкритих уроків, вернісажі педагогічних ідей, демонстрації знахідок, методичні консультпункти, майстер класи, методичні практикуми, методичні сесії, на яких педагоги ділилися педагогічними надбаннями, показували шляхи і способи удосконалення НВП, педагоги узагальнювали побачене й почуте, використовували в своїй діяльності.

Впродовж поточного навчального року вчителі відвідували районні семінари та заходи, брали участь у дискусіях та обговореннях нагальних педагогічних проблем.
 


5. Виховна та позакласна робота.

У 2016– 2017 н. р. у визначенні змісту виховної роботи в школі педагогічний колектив керувався :

 • Конституцією України
 • Законом України «Про освіту»
 • Законом України «Про загальну середню освіту»
 • Національною доктриною розвитку освіти України в XXІ столітті.
 • Декларацією прав дитини.
 • Конвенцією про права дитини
 • Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі освіти.
 • Загальнодержавними та обласними програмами з питань формування здорового способу життя, профілактики ВІЛ – інфікування.
 • Загальнодержавними та обласними програмами з питань попередження насильства над неповнолітніми, профілактики дитячої бездоглядності та злочинності, правової та психологічної підтримки дітей, які потрапили в складні соціальні умови тощо.

Виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків на основі районної та обласної Програм « Основних орієнтирів виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів».
Шкільні та районні виховні заходи, в яких минулий рік взяла участь наша школа і показала активність та відмінні результати:
Заходи до Дня визволення села від німецько – фашистських загарбників.
Заходи до Дня захисника України,
• Заходи пам’яті жертв Голодомору.
• Захід до річниці виведення радянських військ з Афганістану.
• Численні конкурси малюнків.

Свято Осені для учнів 1 – 4 класів
Заходи до Дня Гідності і Свободи

Заходи до Дня людей похилого віку – Дня Ветерана
• Районний огляд художньої самодіяльності «Веселка»
• День Перемоги.
Конкурс «Що?Де?Коли?».
Новорічні свята.
• Районн
і змагання «Сокіл» (Джура).

•Захід з безпеки руху « Світлофор»

•Шануємо Тараса…

Участь в театральному конкурсі Уривок з вистави «Кайдашева сім’я»

•Пам'ять з полиновим присмаком болю (присвячений 31 – річниці трагедії на Чорнобильській АЕС.)
Активним у житті школи було учнівське самоврядування. У школі діє система самоврядування «Шкільний парламент». При парламенті діють кілька комісій: «Знання», «Дисципліна і порядок», «Здоров’я», «Рада суспільно-корисних і добрих справ», «Центр національного і культурного відродження». «Дозвілля», «Прес-центр». Силами активістів парламенту під керівництвом педагога-організатора та за допомогою учителів, класних керівників були організовані шкільні вечори «Посвятав в старшокласники учнів 8 класу», «Шкільна книга рекордів», «Шкільний КВК», «Нумо, хлопці!», вечір зустрічі Нового року, «Несподіванка в день св. Валентина», «Нумо, дівчата!»,. Також організовувалися численні шкільні дискотеки самими учнями з використання шкільної звукопідсилюючої техніки .

6. Правовиховна робота.

В Савинцівській ЗОШ І – ІІІ ступенів учнів, які перебувають на внутрішньошкільному контролі та обліку в секторі ювенальної первенції Миргородського відділу поліції не зазначено.

У вересні наказом по школі створено Штаб профілактики правопорушень, засідання якого проводяться регулярно чотири рази на рік та по потребі. З 05.12. по 10.12.2016 року в школі проводився Всеукраїнський тиждень права за окремим планом. Місячник правознавства проводився з 16.01. по 16.02. 2017 року. Спільно з представниками учнівського самоврядування регулярно проводились рейди «Урок», а з представниками батьків учнів – рейди «Канікули» восени, взимку і навесні.

Майже всі учні школи залучені до роботи в гуртках за інтересами, чотири з яких платні і вісім безкоштовних. Протягом року проведено чотири зустрічі з дільничним інспектором Сусолею О.С. Батьки учнів на протязі року були активними учасниками в проведенні загальношкільних свят. В першому семестрі проведені такі виховні години на правову тематику: «Запобігання злочинності серед підлітків» 5 – 6 кл. Зінченко П.С., «Твої права і обов'язки» 7 кл. Товстоліт Л.О., «Відповідальність за кримінальні злочини» 8 кл. Колісник І.В., «Закон. Знання. Відповідальність» 9 кл. Тетерюк С.Б., «Вплив алкоголю на організм підлітка. Його наслідки.» 10 - 11 кл. Свірідова Я.М. А в другому семестрі класні керівники провели такі виховні години на правову тематику: «Світова книга прав дитини» 5 – 6 кл. Постіл О.І., «Ми маємо права, але маємо й обов’язки» 7 кл. Товстоліт Л.О., «Закон. Права і обов’язки» 8 кл. Колісник І.В., «Як ви розумієте поняття «аморальний вчинок» 9 кл. Тетерюк С.Б., «Злочини та види кримінального покарання.» 10 - 11 кл. Шкробот О.В. Для педагогічного колективу ведеться університет педагогічних знань, на якому вчителі покращують свої знання з правової підготовки. Виховну роботу в школі з правового виховання можна вважати задовільною.

7. Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:
• сиріт -1 ;
• інвалідів – 1;
• діти учасників АТО – 3;
• малозабезпечених - 3;
• діти, які перебувають на диспансерному обліку - 5;
• багатодітних – 14.
Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у таких заходах: екскурсії у краєзнавчий музей, участь у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне відвідування вистав у РБК, подарунки до нового навчального року за кошти центру соціальних служб для молоді, оздоровлення у пришкільному дитячому таборі «Дзвіночок». Також за бюджетний кошти діти з малозабезпечених сімей щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні. З опікунами дітей-сиріт підтримується постійний зв'язок класних керівників, практичного психолога, адміністрації школи.
 8. Профорієнтаційна робота.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у Савинцівській школі здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Активно в цьому році пройшов тиждень профорієнтаційної роботи. У ході тижня були проведені цікаві та інформаційно-насичені заходи. Значна профорієнтаційна робота з учнями, високий рівень підготовки випускників свідчить про те, що за минулий навчальний рік усі випускники 11 класу трудовлаштовані.40% вступили у ВУЗи, 60 % - у коледжі, училища, причому 80 % випускників вступили на бюджетну форму навчання.


9. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час загальношкільних заходів, беруть шефство над підлітками, що знаходяться на внутрішкільному обліку. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого -педагогічних спостережень.
Однією з традиційних з форм роботи з батьками у Савинцівській школі є батьківські конференції,збори. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні зборів бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники Миргородського РВУМВС, Миргородської ЦРЛ, центру зайнятості, районного відділу юстиції, а саме: лікар Полонський Андрій Сергійович , працівники юстиції Бранашко Ольга Борисівна і Шарко Лариса Миколаївна, дільничий інспектор Сосуля Олександр Сергійович

10. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. . Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі Миргородської ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. На проходження медичного огляду кожному працівнику школи виділяється два дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи.
Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування 80 учнів 1-11 класів відбувається згідно графіку у їдальні школи. Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями ЦРЛ, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню житя і здоров’я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.
Цікаво і змістовно відбувається оздоровлення молодших школярів у пришкільному таборі «Дзвіночок ». Цього року вихованцями табору стали 36 учнів школи. Табір працює 21 день.
 

11. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.Проведено місячник з охорони праці з 3 квітня по 3 травня 2017 року, де було проведено ряд заходів за участю дітей та педагогічних працівників. З 08 травня по 14 травня проведено Тиждень безпеки дорожнього руху.
Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями.

12. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 47 років назад. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Миргородської РДА. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Зроблено ремонт системи опалення та водопроводу. Замінено в класних кімнатах вікна на енергозберігаючі (пластикові) в кількості 38 шт.. За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл Миргородського району планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування нема. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.
Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Фарбується огорожа, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

13. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.
У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти.
Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва Савинцівською школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

 

 

Переглядів: 68 | Додав: Savynci | Рейтинг: 0.0/0

Календар
«  Червень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Сайт існує
Свята в цей день
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Статистика
Зараз на сайті
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Корисні посилання
освітній портал ПедПреса

Osvita.ua
savynci-school.at.ua © 2018